Solo 2v2 3v3 RBG

Drak'thul EU Rated Battlegrounds

158 players

Rank Rating Name Realm Faction Race Class Spec Guild W - L Win %
263 2144 Zybisback Drak'thul Horde Orc Male Hunter Survival I N V I C T A 50 - 3 94.3%
389 2101 Jackicek Drak'thul Horde Vulpera Male Mage Arcane Zen Garden 44 - 15 74.6%
395 2100 Punkfukanda Drak'thul Horde Pandaren Male Monk Mistweaver Lets Mrglggl It 70 - 58 54.7%
546 2029 Ardenai Drak'thul Alliance Night Elf Male Demon Hunter Havoc R E S E T E D 62 - 52 54.4%
556 2026 Dorkhan Drak'thul Horde Zandalari Troll Male Druid Feral R E S E T E D 150 - 129 53.8%
581 2018 Koulorado Drak'thul Alliance Human Female Monk Mistweaver R E S E T E D 52 - 38 57.8%
588 2016 Moomoon Drak'thul Horde Tauren Male Druid Balance R E S E T E D 60 - 51 54.1%
601 2012 Sawygodx Drak'thul Horde Orc Male Shaman Restoration R E S E T E D 208 - 187 52.7%
616 2007 Husodoomlock Drak'thul Alliance Human Male Warlock Demonology R E S E T E D 42 - 36 53.8%
676 1988 Cympathy Drak'thul Horde Highmountain Tauren Female Priest Shadow R E S E T E D 75 - 66 53.2%
721 1973 Divokezvire Drak'thul Horde Tauren Female Druid Guardian The Angels of Death 73 - 70 51.0%
751 1966 Darktekk Drak'thul Horde Orc Female Rogue Subtlety R E S E T E D 61 - 59 50.8%
791 1957 Oxymoon Drak'thul Alliance Draenei Male Paladin Retribution R E S E T E D 32 - 22 59.3%
809 1954 Panthae Drak'thul Alliance Pandaren Female Shaman Restoration Defenders of Valhalla 58 - 47 55.2%
809 1954 Kmen Drak'thul Horde Troll Male Druid Balance The Angels of Death 43 - 36 54.4%
817 1953 Elorshin Drak'thul Horde Blood Elf Female Priest Discipline 42 - 35 54.5%
825 1950 Ddlcmg Drak'thul Horde Blood Elf Female Rogue Assassination Life is Pjorn 87 - 86 50.3%
855 1943 Shyntogue Drak'thul Horde Orc Male Rogue Subtlety R E S E T E D 40 - 36 52.6%
859 1942 Tyondé Drak'thul Alliance Night Elf Female Priest Holy The Angels of Death 88 - 82 51.8%
919 1923 Eranié Drak'thul Horde Tauren Male Druid Feral R E S E T E D 37 - 34 52.1%
970 1912 Orkica Drak'thul Horde Orc Female Rogue Subtlety R E S E T E D 65 - 50 56.5%
976 1910 Yukirito Drak'thul Alliance Night Elf Female Priest Holy R E S E T E D 50 - 49 50.5%
1033 1898 Sisternana Drak'thul Alliance Draenei Female Paladin Holy R E S E T E D 82 - 71 53.6%
1048 1895 Madwarr Drak'thul Horde Orc Male Warrior Fury R E S E T E D 33 - 30 52.4%
1060 1893 Yople Drak'thul Alliance Night Elf Female Druid Guardian R E S E T E D 36 - 32 52.9%
1160 1873 Xixaol Drak'thul Horde Undead Male Priest Discipline The Angels of Death 63 - 70 47.4%
1170 1872 Specta Drak'thul Alliance Night Elf Female Priest Shadow Born in Battle 34 - 27 55.7%
1194 1868 Kunoichii Drak'thul Horde Orc Female Rogue Subtlety Born in Battle 48 - 45 51.6%
1208 1865 Optyy Drak'thul Horde Orc Female Warrior Fury R E S E T E D 29 - 23 55.8%
1221 1861 Cevto Drak'thul Alliance Night Elf Female Druid Restoration Orosený Broskvicky 25 - 21 54.3%
1227 1859 Bloodkatana Drak'thul Horde Blood Elf Female Death Knight Unholy R E S E T E D 36 - 30 54.5%
1251 1855 Apoxx Drak'thul Alliance Night Elf Male Hunter Marksmanship Born in Battle 32 - 26 55.2%
1261 1853 Allanoncze Drak'thul Alliance Night Elf Male Druid Guardian Orosený Broskvicky 32 - 27 54.2%
1269 1852 Critys Drak'thul Alliance Night Elf Female Rogue Assassination R E S E T E D 26 - 18 59.1%
1320 1845 Bambý Drak'thul Alliance Night Elf Female Demon Hunter Vengeance Born in Battle 53 - 46 53.5%
1343 1842 Varend Drak'thul Horde Undead Male Warlock Demonology R E S E T E D 44 - 39 53.0%
1351 1841 Teenee Drak'thul Horde Blood Elf Female Paladin Retribution 47 - 49 49.0%
1410 1830 Vittrion Drak'thul Alliance Human Male Paladin Retribution R E S E T E D 41 - 36 53.2%
1434 1826 Mulisák Drak'thul Horde Dracthyr Male Evoker Devastation R E S E T E D 50 - 54 48.1%
1458 1822 Paprizio Drak'thul Alliance Dracthyr Male Evoker Augmentation 45 - 52 46.4%
1484 1819 Vaporizzer Drak'thul Horde Blood Elf Male Paladin Retribution R E S E T E D 47 - 46 50.5%
1505 1817 Dramasetter Drak'thul Horde Undead Male Warlock Destruction 32 - 40 44.4%
1535 1814 Ket Drak'thul Alliance Night Elf Male Druid Guardian R E S E T E D 36 - 44 45.0%
1547 1813 Jetroxan Drak'thul Alliance Night Elf Male Druid Balance Born in Battle 36 - 30 54.5%
1620 1806 Breznak Drak'thul Horde Blood Elf Male Priest Shadow testdoit 33 - 26 55.9%
1620 1806 Fairyforest Drak'thul Alliance Night Elf Female Druid Balance R E S E T E D 46 - 43 51.7%
1656 1803 Hightekk Drak'thul Horde Blood Elf Female Demon Hunter Havoc R E S E T E D 23 - 20 53.5%
1664 1802 Sqr Drak'thul Horde Vulpera Male Rogue Subtlety 32 - 33 49.2%
1722 1794 Synthes Drak'thul Alliance Night Elf Female Priest Holy 30 - 31 49.2%
1728 1793 Vithrionek Drak'thul Alliance Night Elf Male Mage Fire 22 - 23 48.9%
1728 1793 Madyczeek Drak'thul Horde Troll Male Druid Balance R E S E T E D 44 - 49 47.3%
1728 1793 Divnapani Drak'thul Horde Blood Elf Female Demon Hunter Havoc R E S E T E D 33 - 46 41.8%
1744 1791 Corbb Drak'thul Horde Dracthyr Male Evoker Devastation Zen Garden 24 - 21 53.3%
1748 1790 Afflishuck Drak'thul Alliance Human Male Warlock Affliction R E S E T E D 28 - 30 48.3%
1772 1784 Taidii Drak'thul Horde Undead Male Priest Discipline R E S E T E D 58 - 78 42.6%
1772 1784 Drestan Drak'thul Horde Undead Male Hunter Beast Mastery R E S E T E D 46 - 53 46.5%
1870 1768 Dominoss Drak'thul Horde Undead Male Warlock Affliction R E S E T E D 28 - 29 49.1%
1895 1765 Frostmagor Drak'thul Horde Undead Male Mage Frost R E S E T E D 30 - 47 39.0%
1900 1764 Rnbw Drak'thul Horde Undead Male Priest Holy Orosený Broskvicky 23 - 22 51.1%
1900 1764 Tyreall Drak'thul Alliance Human Male Rogue Assassination The Renegades 20 - 18 52.6%
1900 1764 Dawnbringer Drak'thul Horde Blood Elf Male Paladin Holy Zen Garden 24 - 28 46.2%
1911 1762 Maradruïd Drak'thul Horde Zandalari Troll Male Druid Guardian R E S E T E D 46 - 32 59.0%
1924 1760 Ilovezuz Drak'thul Horde Undead Male Mage Fire 32 - 36 47.1%
1965 1754 Miondo Drak'thul Alliance Night Elf Female Monk Mistweaver R E S E T E D 20 - 20 50.0%
1985 1750 Tarho Drak'thul Horde Blood Elf Male Demon Hunter Havoc R E S E T E D 20 - 24 45.5%
2021 1744 Hatator Drak'thul Horde Orc Male Warrior Arms The Angels of Death 25 - 24 51.0%
2043 1741 Skillbeast Drak'thul Horde Undead Male Mage Fire Rise Above 21 - 14 60.0%
2124 1729 Djmo Drak'thul Alliance Night Elf Female Hunter Survival Life is Pjorn 21 - 17 55.3%
2151 1725 Mercedessa Drak'thul Alliance Draenei Female Priest Discipline R E S E T E D 41 - 45 47.7%
2160 1724 Dararyo Drak'thul Alliance Night Elf Male Druid Balance R E S E T E D 18 - 13 58.1%
2165 1723 Fireblade Drak'thul Horde Undead Male Mage Frost Duality 20 - 21 48.8%
2165 1723 Efficiency Drak'thul Horde Orc Female Rogue Subtlety The Angels of Death 18 - 14 56.3%
2222 1716 Feint Drak'thul Horde Blood Elf Female Rogue Subtlety R E S E T E D 27 - 33 45.0%
2241 1714 Babypooped Drak'thul Alliance Kul Tiran Male Monk Mistweaver 19 - 16 54.3%
2246 1713 Ndaula Drak'thul Horde Pandaren Female Monk Mistweaver R E S E T E D 11 - 16 40.7%
2309 1706 Yoplen Drak'thul Alliance Human Female Warlock Affliction R E S E T E D 18 - 18 50.0%
2326 1704 Corbboom Drak'thul Alliance Night Elf Female Druid Balance 17 - 16 51.5%
2359 1700 Jtralalak Drak'thul Horde Undead Male Mage Fire Night Raiders 22 - 26 45.8%
2370 1699 Fricekmddl Drak'thul Horde Blood Elf Female Mage Arcane R E S E T E D 17 - 22 43.6%
2381 1698 Ajapikovece Drak'thul Horde Pandaren Male Hunter Marksmanship ajap 19 - 22 46.3%
2425 1691 Vaporizerr Drak'thul Alliance Night Elf Male Demon Hunter Havoc R E S E T E D 18 - 12 60.0%
2447 1688 Dresten Drak'thul Horde Undead Male Priest Discipline R E S E T E D 17 - 17 50.0%
2537 1677 Pokálen Drak'thul Alliance Night Elf Female Demon Hunter Havoc R E S E T E D 16 - 16 50.0%
2599 1670 Xêrûth Drak'thul Alliance Night Elf Female Warrior Arms Eternal Shadows 16 - 13 55.2%
2643 1666 Axero Drak'thul Alliance Human Male Warrior Arms R E S E T E D 15 - 14 51.7%
2705 1661 Røzay Drak'thul Alliance Draenei Male Shaman Restoration R E S E T E D 15 - 8 65.2%
2748 1656 Nordiús Drak'thul Alliance Night Elf Female Demon Hunter Havoc 15 - 13 53.6%
2748 1656 Flaxdruid Drak'thul Alliance Night Elf Female Druid Guardian Born in Battle 16 - 19 45.7%
2795 1652 Ajapikove Drak'thul Horde Mag'har Orc Male Monk Windwalker ajap 21 - 20 51.2%
2820 1650 Lepka Drak'thul Horde Zandalari Troll Male Warrior Arms AVALØN 16 - 17 48.5%
2840 1648 Gêrky Drak'thul Horde Troll Female Mage Frost The Ratchet Yacht Club 19 - 28 40.4%
2840 1648 Zulkazanjir Drak'thul Horde Troll Male Warlock Destruction CESKE CHLEVY A MARNICE 13 - 16 44.8%
2848 1647 Fidorix Drak'thul Alliance Dwarf Male Shaman Elemental R E S E T E D 16 - 15 51.6%
2869 1646 Rainnbow Drak'thul Alliance Human Female Mage Frost Orosený Broskvicky 16 - 11 59.3%
2888 1644 Deathorian Drak'thul Alliance Human Male Death Knight Unholy Orosený Broskvicky 15 - 15 50.0%
2902 1642 Lickmylance Drak'thul Horde Undead Male Mage Fire 17 - 15 53.1%
2902 1642 Cmbck Drak'thul Horde Undead Male Mage Fire 16 - 18 47.1%
2916 1640 Kungfurain Drak'thul Alliance Human Female Monk Windwalker Orosený Broskvicky 15 - 12 55.6%
2933 1638 Apoxor Drak'thul Alliance Night Elf Male Demon Hunter Havoc Born in Battle 14 - 11 56.0%
2933 1638 Husovecrip Drak'thul Alliance Human Male Death Knight Unholy R E S E T E D 13 - 11 54.2%
3010 1630 Keshko Drak'thul Horde Undead Female Priest Discipline R E S E T E D 14 - 19 42.4%
3079 1623 Nøggetx Drak'thul Alliance Gnome Male Warrior Arms R E S E T E D 14 - 13 51.9%
3119 1619 Murtinger Drak'thul Alliance Night Elf Female Mage Frost Orosený Broskvicky 14 - 18 43.8%
3135 1618 Bighike Drak'thul Alliance Kul Tiran Male Druid Balance Orosený Broskvicky 13 - 12 52.0%
3135 1618 Paathurnax Drak'thul Alliance Dracthyr Male Evoker Devastation R E S E T E D 12 - 5 70.6%
3273 1607 Tryhardgodx Drak'thul Alliance Night Elf Female Druid Restoration 12 - 13 48.0%
3285 1606 Zadup Drak'thul Horde Orc Male Warrior Arms with Blood and Honor 21 - 52 28.8%
3304 1604 Boek Drak'thul Horde Orc Male Warrior Arms testdoit 16 - 29 35.6%
3304 1604 Giggs Drak'thul Alliance Draenei Male Shaman Restoration R E S E T E D 13 - 10 56.5%
3339 1601 Liriah Drak'thul Horde Blood Elf Female Paladin Retribution with Blood and Honor 16 - 36 30.8%
3357 1599 Ztebou Drak'thul Horde Orc Female Rogue Assassination Orosený Broskvicky 14 - 18 43.8%
3396 1596 Ceuto Drak'thul Alliance Night Elf Male Demon Hunter Havoc Orosený Broskvicky 12 - 13 48.0%
3415 1594 Sanchielle Drak'thul Horde Blood Elf Female Hunter Marksmanship with Blood and Honor 23 - 61 27.4%
3518 1584 Nathgar Drak'thul Horde Orc Male Warlock Affliction with Blood and Honor 11 - 21 34.4%
3532 1582 Randalthorv Drak'thul Horde Orc Female Mage Fire 16 - 21 43.2%
3532 1582 Ashtrays Drak'thul Alliance Lightforged Draenei Female Paladin Retribution Orosený Broskvicky 11 - 7 61.1%
3568 1579 Vangottwald Drak'thul Horde Blood Elf Male Paladin Retribution R E S E T E D 11 - 16 40.7%
3631 1573 Kaede Drak'thul Alliance Draenei Female Shaman Elemental R E S E T E D 11 - 12 47.8%
3640 1572 Inoxlia Drak'thul Horde Blood Elf Female Priest Holy with Blood and Honor 16 - 62 20.5%
3657 1571 Sérum Drak'thul Horde Undead Female Mage Fire The Renegades 10 - 6 62.5%
3700 1567 Roztáhlanohy Drak'thul Horde Orc Female Death Knight Unholy R E S E T E D 12 - 10 54.5%
3721 1565 Aemulus Drak'thul Horde Blood Elf Male Priest Discipline R E S E T E D 11 - 10 52.4%
3731 1564 Plomba Drak'thul Alliance Night Elf Male Druid Guardian with Blood and Honor 13 - 22 37.1%
3800 1558 Alcaross Drak'thul Horde Undead Male Rogue Assassination with Blood and Honor 20 - 58 25.6%
3924 1547 Haca Drak'thul Alliance Night Elf Female Demon Hunter Havoc R E S E T E D 10 - 13 43.5%
3964 1544 Rózay Drak'thul Horde Orc Male Warrior Fury R E S E T E D 9 - 10 47.4%
4016 1541 Dummy Drak'thul Alliance Dwarf Male Shaman Enhancement R E S E T E D 9 - 7 56.3%
4036 1539 Vædan Drak'thul Alliance Void Elf Male Priest Shadow R E S E T E D 9 - 15 37.5%
4107 1533 Tophorse Drak'thul Alliance Human Female Hunter Marksmanship R E S E T E D 9 - 11 45.0%
4122 1532 Madmaster Drak'thul Alliance Human Male Paladin Holy R E S E T E D 9 - 7 56.3%
4153 1530 Gryan Drak'thul Alliance Human Male Warlock Affliction Born in Battle 12 - 22 35.3%
4200 1527 Krispo Drak'thul Horde Highmountain Tauren Male Monk Windwalker R E S E T E D 9 - 14 39.1%
4218 1526 Djzich Drak'thul Horde Pandaren Male Monk Mistweaver R E S E T E D 8 - 3 72.7%
4218 1526 Dellaia Drak'thul Horde Blood Elf Female Priest Shadow with Blood and Honor 12 - 48 20.0%
4237 1525 Poslednelaso Drak'thul Alliance Kul Tiran Female Shaman Elemental Orosený Broskvicky 8 - 10 44.4%
4256 1524 Nano Drak'thul Alliance Night Elf Male Druid Guardian R E S E T E D 8 - 9 47.1%
4269 1523 Burstgulash Drak'thul Alliance Night Elf Male Warrior Arms R E S E T E D 9 - 10 47.4%
4283 1522 Kovopilla Drak'thul Alliance Human Male Paladin Retribution R E S E T E D 8 - 11 42.1%
4318 1520 Xarkaroth Drak'thul Horde Blood Elf Male Demon Hunter Havoc 10 - 9 52.6%
4403 1511 Nighterx Drak'thul Horde Goblin Male Hunter Survival R E S E T E D 8 - 14 36.4%
4403 1511 Tharohn Drak'thul Horde Dracthyr Male Evoker Preservation R E S E T E D 8 - 16 33.3%
4420 1509 Arasos Drak'thul Horde Undead Male Priest Discipline 10 - 9 52.6%
4432 1508 Sillyjoker Drak'thul Alliance Draenei Female Priest Discipline with Blood and Honor 8 - 17 32.0%
4453 1506 Froxies Drak'thul Horde Blood Elf Female Paladin Retribution Sorry baby I am on CD 8 - 9 47.1%
4569 1474 Denielfrogue Drak'thul Horde Blood Elf Male Rogue Subtlety 8 - 9 47.1%
4577 1469 Zilfim Drak'thul Horde Troll Male Druid Balance with Blood and Honor 9 - 14 39.1%
4609 1343 Rubbish Drak'thul Alliance Dwarf Male Paladin Retribution Zmetkova Parta 7 - 3 70.0%
4649 1341 Samarae Drak'thul Horde Troll Female Druid Feral Zen Garden 7 - 8 46.7%
4678 1340 Kvapi Drak'thul Alliance Human Male Warlock Destruction Lords of the drinks 7 - 6 53.8%
4742 1338 Nasfar Drak'thul Alliance Human Female Warlock Destruction Born in Battle 7 - 9 43.8%
4766 1337 Miondó Drak'thul Alliance Void Elf Female Priest Discipline R E S E T E D 7 - 12 36.8%
4766 1337 Hejdzoth Drak'thul Alliance Void Elf Male Priest Shadow Orosený Broskvicky 7 - 4 63.6%
4818 1335 Raij Drak'thul Horde Blood Elf Female Rogue Subtlety R E S E T E D 7 - 13 35.0%
4818 1335 Bâmbi Drak'thul Alliance Night Elf Female Hunter Marksmanship Eternal Shadows 7 - 8 46.7%
4837 1334 Prøblem Drak'thul Alliance Night Elf Female Warrior Arms Dark Wolves 7 - 14 33.3%
4892 1331 Unlogic Drak'thul Alliance Human Male Warlock Affliction Zero RATING 7 - 9 43.8%
4911 1330 Tryhardnotjk Drak'thul Horde Tauren Male Druid Restoration Lets Mrglggl It 7 - 17 29.2%
4911 1330 Discotata Drak'thul Horde Undead Male Priest Discipline R E S E T E D 7 - 12 36.8%

Last updated 23 Jul 2024 09:10:41 UTC

Each leaderboard is limited to the top 5000 players as that is the maximum depth returned by Blizzard's API for each bracket's leaderboard - including for Solo Shuffle (where each specialization has their own leaderboard).